×

มีข้อผิดพลาด

Please download the CEGCore framework from www.chronoengine.com then install it using the 'Extensions Manager'

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสสมาชิก 7-50330-003

 
รหัสพรรณไม้ ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ QR-CODE
7-50330-003-001 ไทร  ไทรกระเบื้อง  ไทรย้อย  Ficus benjamina L. MORACEAE  
7-50330-003-002 หมากนวล หมากคอนวล  Adonidia merrillii (Becc.) Becc. ARECACEAE  
7-50330-003-003 กระพี้เขาควาย  Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE  
7-50330-003-004 แคขาว แคบ้าน Sesbania grandiflora (L.) Poir. FABACEAE  
7-50330-003-005 รกฟ้า Terminalia alata B.Heyne ex Roth COMBRETACEAE  
7-50330-003-006 ตึง ตะทอเหมาะ Dipterocarpus tuberculatus Roxb. DIPTEROCARPACEAE  
7-50330-003-007 เปา รัง Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE  
7-50330-003-008 สัตบรรณ ตีนเป็ด Alstonia scholaris (L.) R. Br. APOCYNACEAE  
7-50330-003-009 หว้า ห้าขี้แพะ  Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE  
7-50330-003-010  ส้มพอ หางนกยูงฝรั่ง  Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.  FABACEAE   
7-50330-003-011 มะโจ๊ก ต้นโชค ตะคร้อ Schleichera oleosa (Lour.) Merr. SAPINDACEAE  
7-50330-003-012 ผักเสี้ยว ชงโค เสี้ยวหวาน Bauhinia purpurea L. FABACEAE   
7-50330-003-013 ฟ้าทะลายโจร  Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Nees  ACANTHACEAE  
7-50330-003-014 คัดเค้า จีเก๊า   Oxyceros Horridus Lour. RUBIACEAE  
7-50330-003-015 รักน้อย ฮักน้อย Gluta obovata Craib ANACARDIACEAE  
7-50330-003-016 ขี้เหล็กบ้าน ขี้เหล็กไทย Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby CAESALPINIACEAE  
7-50330-003-017 ขันทองพยาบาท Suregada multiflora (A.Juss.) Baill. EUPHORBIACEAE  
7-50330-003-018 อินทนิลบก จ่อล่อ Lagerstroemia macrocarpa Wall.ex Kurz LYTHRACEAE  
7-50330-003-019 รำเพย ยี่โถฝรั่ง Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum.  APOCYNACEAE  
7-50330-003-020 มะกล่ำต้น มะโหกแดง มะกล่ำตาช้าง Adenanthera pavonina L. FABACEAE   
7-50330-003-021 ยอป่า ยอเถื่อน Morinda coreia Buch.-Ham. RUBIACEAE  
7-50330-003-022 ปอแดง ปอขนุน ปอพาน  Sterculia guttata Roxb. STERCULIACEAE  
7-50330-003-023 โพธิ์ โพสี Ficus religiosa L. MORACEAE  
7-50330-003-024 พุดน้ำบุศย์ Gardenia carinata  Wall.ex Roxb. RUBIACEAE  
7-50330-003-025 มะกอกเกื้อน มะเกิ้ม Canarium subulatum Guillaumin  BURSERACEAE  
7-50330-003-026 ประดู่บ้าน  Pterocarpus indicus Willd. FABACEAE  
7-50330-003-027 ประทัดไต้หวัน Hamelia patens Jacq. RUBIACEAE  
7-50330-003-028 มะม่วง Mangifera indica L. ANACARDIACEAE  
7-50330-003-029 เต็ง แงะ จิก Shorea obtusa Wall.ex Blume DIPTEROCARPACEAE  
7-50330-003-030 เต็งหนาม เปาหนาม  Bridelia retusa (L.) A.Juss. PHYLLANTHACEAE  
7-50330-003-031 นมแมว Uvaria micrantha (A.DC.) Hook.f. ANNONACEAE  
7-50330-003-032 ลมแล้ง คูน ราชพฤกษ์  Cassia fistula L. FABACEAE  
7-50330-003-033 มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE  
7-50330-003-034 มะขาม หมากแกง  Tamarindus indica L. FABACEAE  
7-50330-003-035 มะรุม Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE  
7-50330-003-036 มะค่าโมง มะค่าใหญ่ มะค่าหลวง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE  
7-50330-003-037 ก้ามปู จามจุรี ฉำฉา Albizia saman (Jacq.) Merr. FABACEAE  
7-50330-003-038 ยางแดง  Dipterocarpus turbinatus C. F. Gaertn.  FABACEAE  
7-50330-003-039 สัก สักทอง สักหยอก   Tectona grandis L.f.  VERBENACEAE  
7-50330-003-040 ดู่สะแดน ประดู่ชิงชัน Dalbergia oliveri Gamble ex Prain FABACEAE  
7-50330-003-041 ปอกระสา ป๋อสา ปอสา ฉำฉา  Broussonetia papyrifera (L.) L'Her.ex Vent. MORACEAE  
7-50330-003-042 มะลิดไม้ ลิ้นฟ้า เพกา Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz BIGNONIACEAE  
7-50330-003-043 ยูคาลิปตัส โกฐจุฬารส  Eucalyptus sp.  MYRTACEAE  
7-50330-003-044 กาสามปีก  ตีนนก สมอบ่วง Vitex peduncularis Wall. ex Schauer  LAMIACEAE  
7-50330-003-045 ข่อย กักไม้ฝอย Streblus asper Lour. MORACEAE  
7-50330-003-046 สะเลียม สะเดา Azadirachta indica A. Juss.  MELIACEAE  
7-50330-003-047 ผักก้านถิน กระถิน Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit FABACEAE  
7-50330-003-048 ขนุน ขะหนุน มะหนุน Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE  
7-50330-003-049 คำมอกหลวง ไข่เน่า ยางมอกใหญ่ Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE  
7-50330-003-050 จำพอ หนวดแมว หางนกยุงไทย Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. FABACEAE  
7-50330-003-051 ดอกเฟื่องฟ้า ดอกโคม ดอกต่างใบตรุษจีน ดอกกระดาด Bougainvillea spectabilis Willd. NYCTAGINACEAE  
7-50330-003-052 ชบา ใหม่แดง ชุมบา Hibiscus rosa-sinensis L. MALVACEAE  
7-50330-003-053 ชาทอง พวงม่วง เทียนพญาอินทร์ เทียนหยด Durant erecta L.  VERBENACEAE  
7-50330-003-054 สร้อยระย้า ระย้าแก้ว          สร้อยสายเพช สังวาลย์พระอินทร์ ตุ้มหูพระอินทร์ Clerodendrum wallichii Merr. LAMIACEAE  
7-50330-003-055 กุหลาบ  Rosa chinensis Jacq. var.chinensis  ROSACEAE  
7-50330-003-056 มะเฟือง สะบือ Averrhoa carambola L. OXALIDACEAE  
7-50330-003-057 โกสน กรีกะสม กรีสาเก โกรต้น Codiaeum variegatum (L.)Rumph. ex A.Juss. EUPHORBIACEAE  
7-50330-003-058 เข็มแดง เข็มญี่ปุ่น Ixora chinensis Lam. RUBIACEAE  
7-50330-003-059 โป๊ยเซียน Euphorbia millii Des Moul. EUPHORBIACEAE  
7-50330-003-060 ว่านกาบหอย กาบหอยแครง ว่านหอยแครง  Tradescantia spathacea Sw. COMMELINACEAE   
7-50330-003-061 พุดด่าง พุดเงิน พุดรัศมีเงิน Gardenia sp. APOCYNACEAE  
7-50330-003-062 สนแผง สนทางสิงห์ สนเทศ สนมังกร Platycladus orientalis (L.)Franco CUPRESSACEAE